Fritidssektionen, möte 19.12.2018

Protokollet är granskat

§ 75 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beskrivning

Ordföranden konstaterar sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Fritidssektionen beslutade konstatera sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.