Fritidssektionen, möte 19.12.2018

Protokollet är granskat

§ 76 Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Beslutsförslag

Fritidssektionen beslutar

1 välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde

2 justera protokollet elektroniskt enligt följande tidtabell:

Protokollet skickas torsdag 20.12.2018 per e-post till protokolljusterarna som meddelar sitt godkännande senast torsdag 20.12.2018. Om ett meddelande om godkännande inte skickas till sekreteraren före denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet undertecknas t.ex. vid följande sammanträde.

Protokollet är framlagt torsdag 27.12.2018 på kommunens webbplats och i kommunens registratur.

Beslut

Maarit Orko och Tero Suominen valdes till protokolljusterare.

Fritidssektionen beslutade enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.