Fritidssektionen, möte 19.12.2018

Protokollet är granskat

§ 81 Idrottsstipendier och utmärkelser år 2018

KIRDno-2018-1540

Beredare

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kyrkslätts kommuns belöningsreglemente godkändes av idrottsnämnden 22.11.2006 § 84 och fastställdes på begäran av kommunstyrelsen 9.5.2007 § 38. I enlighet med det nya belöningsreglementet premierades framgångsrika idrottare för första gången 25.2.2008 för sina meriter år 2007.
 
I enlighet med belöningsreglementet uppmärksammar kommunen årligen de bästa idrottarna, motionärerna, tränarna eller andra inom idrottsfostran meriterade personer. År 2016 beslutade idrottsnämnden lägga till mottagaren av Olli Mäki-priset till belöningspraxis. Olli Mäki-vandringspriset beviljas för ett långvarigt arbete för motion och idrott i Kyrkslätt.

Fritidssektionen beslutar om idrottsstipendier, utmärkelser och annan belöning. Ansökningstiden kungörs årligen i enlighet med belöningsreglementet senast vid utgången av året.

Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2019 15.12.2018. Fritidssektionen beslutade 19.12.2018 anvisa en andel av de bidragsanslag för år 2019 som delas ut till idrottsföreningar för att bevilja stipendier och utmärkelser.

Ungdomsdirektör Seppo Savikuja är närvarande vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sekretessbelagd information raderat.

Beslut

Fritidssektionen beslutade enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.