Fritidssektionen, möte 19.12.2018

Protokollet är granskat