Centralvalnämnden, möte 30.10.2018

Protokollet är granskat