Centralvalnämnden, möte 22.8.2017

Protokollet är granskat