Centralvalnämnden, möte 12.2.2019

Protokollet är granskat