Centralvalnämnden, möte 12.12.2017

Protokollet är granskat