Centralvalnämnden, möte 11.12.2018

Protokollet är granskat