Byggnads- och miljönämnden, möte 29.8.2017

Protokollet är granskat