Bildnings- och fritidsnämnden, möte 6.9.2017

Protokollet är granskat