Bildnings- och fritidsnämnden, möte 5.9.2018

Protokollet är granskat