Bildnings- och fritidsnämnden, möte 4.10.2017

Protokollet är granskat