Bildnings- och fritidsnämnden, möte 31.1.2018

Protokollet är granskat