Bildnings- och fritidsnämnden, möte 31.10.2018

Protokollet är granskat