Bildnings- och fritidsnämnden, möte 3.10.2018

Protokollet är granskat