Bildnings- och fritidsnämnden, möte 30.1.2019

Protokollet är granskat