Bildnings- och fritidsnämnden, möte 14.12.2017

Protokollet är granskat