§ 89 Veikkojan ja Kantvikin alueen liikennemerkkisuunnitelmien hyväksymispäätös

Lataa 

KIRDno-2018-238

Päätöspäivämäärä

10.10.2018

Päätöksen tekijä

Kuntatekniikkapäällikkö

Päätöksen perustelut

Veikkolan alueella ei ole kaduilla voimassa pysäköintikieltoa kuin paikoitellen. Rivitalo- ja kerrostalo alueilla pysäköinti täytyy tapahtua tontilla. Veikkolan pysäköintikielto käytäntö on ollut poikkeavaa kunnan muihin taajamiin nähden. Tällä päätöksellä Veikkolan alueen pysäköinti kielletty alueet tehdään yhteneväksi muiden kunnan taajamien kanssa.

Kantvikin alueella on voimassa pysäköinti kielto osalla kaduista. Lisätään puuttuvat pysäköinti kielletty merkit sekä  lisätään pysäköintikielto koskemaan myös alueen muita pääväyliä. Samalla helpotetaan pysäköintikieltoa kaduilta, jolle sillä ei ole tarvetta. Näillä toimilla saadaan myös Kantvikin alueen pysäköintikielto vastaamaan muita kunnan taajamia.

Tämän päätöksen toimivalta tulee tulee hallintosäännöstä § 75 kuntatekniikkapäällikön toimivalta kohta 7.

Päätös

Päätän hyväksyä Veikkolan ja Kantvikin alueelle sijoitettavien pysäköinti kielletty, pysäköintikielto alue ja pysäköintikielto alue päättyy liikennemerkkien sijoittamisen liitteenä olevien piirustuksien mukaisesti.

Tämän päätöksen täytäntöönpano Kuntalain 143 § mukaan

Päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on saavuttanut lainvoiman.


Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 23 §:ssä tarkoitetulla ta­valla valvovalle viranomaiselle, joka ilmoitettu tiedoksi kohdassa.

 

 

Allekirjoitus

Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö

Organisaatiotieto

Kuntatekniikan toimiala