Vapaa-aikajaosto, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Uuden pääkirjaston tilannekatsaus ja nimikilpailu

KIRDno-2018-1194

Valmistelija

  • Margareta Kull-Poutanen, margareta.kull-poutanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Uusi pääkirjasto valmistuu vuoden 2020 alkupuolella. Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman mukaisesti rakennuksesta tulee monitoimitalo. Kirjaston lastenosasto toimii myös varhaiskasvatuksen keskustan asukaspuistona ja nuortenosasto keskustan nuorisotilana. Musiikkiopiston musiikkileikkikoulun toiminnalle on myös tila rakennuksessa. Kunnan kuntouttava työtoiminta, Toimari, on ilmoittanut halukkuutensa hoitaa kirjastossa sijaitsevaa kahvilatoimintaa. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta määrittelee kuntouttavan työtoiminnan järjestämistavoista (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189 § 6). Kunnan omat toimijat maksavat tiloistaan sisäistä vuokraa suoraan tilahallinnolle. Kyrkslätts ungdomsförbund -järjestö on ilmoittanut olevansa kiinnostunut vuokraamaan uudesta pääkirjastosta tilan Luckan-toimintaa varten. Erillinen tila on mahdollista vuokrata Luckan-toimintaa varten. Liikehuoneiston vuokrasopimus tähän tulee solmia erikseen hallintosäännön mukaisesti rakennuksen valmistuttua.

Pääkirjaston rakennushanke on edennyt siten, että tällä hetkellä vanhan osan korjauksessa tehdään sisävalmistustöitä (maalausta ja lattiatöitä) ja laajennusosassa on runkovaihe käynnissä. Yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti kohde vastaanotetaan syksyllä 2019. Rakennuksen valmistuttua se sisustetaan. Uusi pääkirjasto avataan vuoden 2020 alkupuolella.

Hallintosäännön 66 § 2. mukaan vapaa-aikajaosto päättää toimipisteiden nimistä. Uuden kirjaston nimeämistä varten on tarkoituksenmukaista järjestää ideakilpailu, joka on avoin kaikille. Ideakilpailun järjestämistä varten esitetään perustettavan työryhmä, johon tulee edustajat seuraavasti: kaksi vapaa-aikajaostosta, kaksi kirjastosta, yksi asukaspuistosta, yksi nuorisotoimesta sekä yksi Toimarista. Lisäksi esitetään, että työryhmään tulee kaksi kirjailijaedustajaa. Tähän ovat lupautuneet Timo Parvela ja Katarina von Numers. Työryhmän esitetään päättävän nimestä.

Kirjastotoimenjohtaja Margareta Kull-Poutanen on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1.
perustaa uuden pääkirjaston kirjastotalon nimeämistä varten työryhmän, joka järjestää nimestä ideakilpailun sekä päättää talon nimen. Työryhmään tulee kaksi jäsentä vapaa-aikajaostosta, kaksi jäsentä kirjastosta sekä yksi jäsen asukaspuistosta, nuorisotoimesta ja Toimarista kustakin. Lisäksi työryhmään kutsutaan kirjailijat Timo Parvela ja Katarina von Numers.

2.
valita keskuudestaan kaksi jäsentä työryhmään.

Käsittely

Keskustelun aikana vapaa-aikajaostosta valittiin jäsenet Maarit Orko ja Irja Bergholm pääkirjaston kirjastotalon nimeämistä varten perustettavaan työryhmään. Puheenjohtajan ehdotuksesta lisätään ehdotuksen kohtaan 1, että myös  nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan jäsenen työryhmään. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti

1.
perustaa uuden pääkirjaston kirjastotalon nimeämistä varten työryhmän, joka järjestää nimestä ideakilpailun sekä päättää talon nimen. Työryhmään tulee kaksi jäsentä vapaa-aikajaostosta, kaksi jäsentä kirjastosta sekä yksi jäsen asukaspuistosta, nuorisotoimesta, nuorisovaltuustosta ja Toimarista kustakin. Lisäksi työryhmään kutsutaan kirjailijat Timo Parvela ja Katarina von Numers.

2.
valita keskuudestaan jäsenet Maarit Orko ja Irja Bergholm työryhmään.

Tiedoksi

kirjastotoimenjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, nuoriso- ja liikuntajohtaja, nuorisovaltuusto, toimari

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.