Vapaa-aikajaosto, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Vapaa-​aikajaosto päättää

1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Perjantaina 8.2.2019 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille,​ jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään tiistaina 12.2.2019. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä,​ pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävänä keskiviikkona 13.2.2019 kunnan verkkosivulla ja kunnan kirjaamossa

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Andersén ja Irja Bergholm.

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.