Vapaa-aikajaosto, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Nuorisovaltuuston vuoden 2018 toimintakertomus

KIRDno-2018-115

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 § 56 nuorisovaltuuston toimintasäännön. Toimintasäännössä määrätään nuorisovaltuuston kokoonpanosta, valintatavasta, tarkoituksesta ja tehtävistä, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä muusta nuorisovaltuustotoiminnan järjestämisestä.

Nuorisovaltuuston toimintasäännön 5 §:n mukaan nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan vuosittain laatimalla toimintakertomuksen. Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto valmistelee toimintakertomuksen nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuuston hyväksymä toimintakertomus annetaan vapaa-aikajaostolle.

Nuorisovaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen kokouksessaan 11.12.2018 § 84.

Nuorisovaltuuston toiimintakertomus on esityslistan liitteenä. Nuorisovaltuuston edustaja vapaa-aikajaostossa esittelee toimintakertomuksen vapaa-aikajaoston kokouksessa.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto hyväksyy nuorisovaltuuston toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.