Vapaa-aikajaosto, kokous 29.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Perustelut

Vapaa-​aikajaosto päättää

1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Maanantaina 3.9.2018 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille,​ jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään keskiviikkona 5.9.2018. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä,​ pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävänä torstaina 6.9.2018 kunnan verkkosivulla ja kunnan kirjaamossa

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kerstin Grönqvist ja Irja Bergholm.

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.