Vapaa-aikajaosto, kokous 29.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Ajankohtaisia kirjastoasioita

KIRDno-2018-1194

Valmistelija

  • Margareta Kull-Poutanen, margareta.kull-poutanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirjastotoimenjohtaja Margareta Kull-Poutanen on läsnä kokouksessa ja kertoo ajankohtaisista kirjastoasioista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää merkitä tiedoksi kirjaston ajankohtaiset asiat.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.