Vapaa-aikajaosto, kokous 28.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Perustelut

Vapaa-​aikajaosto päättää

1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Tiistaina 3.4.2018 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille,​ jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään keskiviikkona 4.4.2018. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä,​ pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävänä torstaina 5.4.2018 kunnan verkkosivulla ja kunnan kirjaamossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kerstin Grönqvist ja Tero Suominen.

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.