Vapaa-aikajaosto, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kulttuurifoorumi

KIRDno-2018-352

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunta on järjestämässä yhteistyössä paikallisten kulttuurialan toimijoiden kanssa Kirkkonummen kulttuuria esiin tuovan yleisötapahtuman, kulttuurifoorumin. Kulttuurifoorumi tullaan järjestämään kunnantalolla huhtikuun lopussa 2018. Foorumi on suunnattu kirkkonummelaisille kulttuurin käyttäjille, kunnan luottamushenkilöille sekä kunnassa toimiville yrittäjille. Foorumin tavoitteena on tuoda esiin Kirkkonummen moninaista kulttuuritarjontaa ja kulttuuritoimijoita sekä visioida sitä, mihin suuntaan Kirkkonummen kulttuuritarjontaa voisi kehittää.

Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta on läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Käsittely

Vapaan sivistystyön - ja taiteen perusopetuksen rehtori Satu Ylönen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.