Vapaa-aikajaosto, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kirkkonummen kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston toimintasuunnitelmat lukuvuodelle 2018 - 2019

KIRDno-2018-239

Valmistelija

  • Satu Ylönen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori, satu.ylonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen hallintosäännön 8. luvun 66 § kohdan 6 mukaan vapaa-aikajaosto hyväksyy kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston vuosittaisen toimintasuunnitelman.

Kirkkonummen kansalaisopiston tehtävänä on järjestää monialaiset opetuspalvelut vapaan sivistystyön lain mukaisesti.

Kirkkonummen kuvataidekoulun tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuspalvelut visuaalisissa taiteissa yleisen oppimäärän mukaisesti noudattaen lakia taiteen perusopetuksesta ja pohjautuen Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Kirkkonummen musiikkiopiston tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuspalvelut musiikissa laajan oppimäärän mukaisesti noudattaen lakia taiteen perusopetuksesta ja pohjautuen Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Vapaan sivistystyön - ja taiteen perusopetuksen rehtori Satu Ylönen on valmistelijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä liitteissä esitetyt kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston toimintasuunnitelmat
lukuvuodelle 2018 - 2019.

Käsittely

Keskustelun aikana puheenjohtaja Antti Kilappa ehdotti pohjaehdotukseen lisäystä:

Selvitetään kuntakehitysjaoston ja kunnanhallituksen kanssa mahdollisuus siihen, että työllistämisrahoilla mahdollistettaisiin työttömien aktivointi kansalaisopiston palveluiden kautta, esim. osallistumisoikeus yhdelle kurssille vuodessa. Jäsen Lundell kannatti puheenjohtajan ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti

1.

hyväksyä liitteissä esitetyt kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston toimintasuunnitelmat lukuvuodelle 2018 - 2019.

2.

selvittää kuntakehitysjaoston ja kunnanhallituksen kanssa mahdollisuus siihen, että työllistämisrahoilla mahdollistettaisiin työttömien aktivointi kansalaisopiston palveluiden kautta, esim. osallistumisoikeus yhdelle kurssille vuodessa.

 

Tiedoksi

Kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston henkilökunta, kuntakehitysjaosto, kunnanhallitus