Vapaa-aikajaosto, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kesäteatterin ja sitä palvelevan huoltorakennuksen tarveselvitys

KIRDno-2018-297

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vanha Ljusdala on entinen nuorisoseurantalo, nykyisin Masalan Nuorisoteatterin käytössä oleva, kunnan ainoa teatteritoimintaan suunniteltu talo ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus. Rakennus on peruskorjattu 1,4 miljoonalla eurolla vuonna 2011, jolloin opetus- ja kullttuuriministeriö myönsi hankkeelle 268 000 euron valtionavustuksen.Talo on 100 nuoren aktiivinen viikottainen harrastuspaikka. Talon välittömässä läheisyydessä olevalla niityllä on toteutettu vuosien aikana kesäteatteritoimintaa. Kunnanvaltuusto on 18.4.2016 hyväksynyt Tinanpuiston asemakaavan muutoksen. Tinanpuiston asemakaavassa Vanha Ljusdala sijaitsee yleisten rakennusten korttelialueella (Y) korttelissa 2062  ja on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr). Kaavamääräys edellyttää, että suojeltavan rakennuksen muutos- ja laajennustöistä sekä korttelin uudisrakennusten suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Asemakaava mahdollistaa kesäteatteritoiminnan alueella. Kaavamääräysten mukaan korttelin 2062 alueelta varataan erillinen ulkonäyttämöalue (una), joka on toteutettava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoisena. Kesäteatteritoiminnan ulkopuolisina ajankohtina ulkonäyttämöaluetta voivat käyttää läheiset koulut sekä liikuntakeskus.

Ulkonäyttämöalueelle, joka tulee ensisijaisesti kesäteatterin käyttöön, saa toteuttaa kaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi toimintaa palvelevia tiloja enintään 500 k-m2. Tällaisia tiloja ovat mm. ravitsemus-, huolto- ja varastotilat, sekä katettu ulkonäyttämö  ja -katsomo, johon saa sijoittaa enintään 300 istumapaikkaa. Ravitsemustila on tarkoitettu mm. teatteriesitysten virvoketarjoiluun. Ulkonäyttämöalueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota melusuojaukseen. Näyttämöalueen melusuojarakenteiden sekä kateratkaisun toteutuksen on oltava sopusoinnussa ympäristön rakentamistavan kanssa.

Tarveselvitys on talonrakennushankkeen tausta-asiakirja, jossa selvitetään hankkeen perusominaisuudet ja tavoitteet. Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden hankeohjeen (Kv 3.2.2014) mukaan käyttäjätoimialan toimialajohtaja tekee käyttäjätoimialan lautakunnalle esityksen tarveselvityksestä. Kunnanhallitus päättää tarveselvityksen laatimisesta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää yllä mainituin perusteluin esittää sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, ja edelleen kunnanhallitukselle, että kesäteatterialueen ja sitä palvelevan huoltorakennuksen tarveselvitys laaditaan.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.