Vapaa-aikajaosto, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Yhteistyö salibandyseura Kirkkonummen Rangers ry:n kanssa

KIRDno-2018-1369

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Salibandyseura Kirkkonummen Rangers ry on lähestynyt 28.9.2018 kuntaa yhteistyötarjouksella, joka ehdotuksen mukaan mahdollistaa korkeatasoisen salibandyn harrastamisen ja seuraamisen Kirkkonummella, sekä tuo näkyvyyttä valtakunnallisesti Kirkkonummen kunnalle. Ohessa liitteenä on seuran tekemä yhteistyötarjous. Rangersin ilmoituksen mukaan sen lisenssipelaajien määrä oli päättyneellä kaudella 450. Vuoden aikana seura järjestää noin 5 000 tuntia ohjattua liikuntaa kuntalaisille. Salibandyn lisäksi seura järjestää iltapäiväkerhotoimintaa alakouluikäisille.

Salibandykauden 2017 - 2018 päätteeksi Kirkkonummen Rangersin edustusjoukkue nousi salibandyn toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Divariin. Seuran mukaan korkealla tasolla pelaava edustusjoukkue tuo uusia lapsia urheiluharrastuksen pariin, antaa kilpaurheilusta kiinnostuneille nuorille tavoitteita ja Kirkkonummelaisille penkkiurehilijoillle elämyksiä.

Kirkkonummen Rangers ry toteaa seuralla ja Kirkkonummen kunnalla olevan pitkäaikaisen ja hyvin toimivan yhteistyösuhteen. Kirkkonummen Rangers ry ehdottaa aiempaa laajempaa yhteistyötä seuran ja kunnan välille. Tavoitteena on luoda positiivista kuvaa Kirkkonummen kunnasta, tuoda seuraa lähemmäs kuntalaisia, sekä mahdolllistaa pääsarjatason salibandyn pelaaminen Kirkkonummella ja antaa urheiluelämyksiä kuntalaisille, tarjoamalla laadukkaita ottelutapahtumia.

Edellä mainittuun tarkoitukseen seura anoo kunnalta 6 000 euron avustusta, jota tultaisiin käyttämään edustusjoukkueen toimintaan. Valtakunnalliseen pääsarjaan osallistuminen nostaa seuran ilmioituksen mukaan kilpailukauden kuluja merkittävästi ja kunnan avustus osaltaan mahdollistaisi divaritason salibandyn pelaamisen Kirkkonummella myös jatkossa.

Vastineeksi avustukselle seura sitoutuu:

- tuomaan Kirkkonummen kuntaa positiivisesti esille seuran ja varsinkin edustusjoukkueen yhteydessä

- painattamaan kunnan logon pelipaitoihin

- pitämään kunnan logoa esillä seuran kotisivuilla sekä ottelutapahtumien yhteydessä

- tuomaan 2 - 4 kpl edustusjoukkueen pelaajaa/valmentajaa mukaan kunnan tapahtumiin neljä kertaa vuodessa

- toimittamaan kunnan käyttöön 10 kpl kausikortteja edustusjoukkueen kotipeleihin. Kortit eivät ole henkilökohtaisia, jolloin kortteja voi kierrättää eri henkilöstöryhmien välillä.

- järjestämään yhden Tyky -päivän (max 15 henkeä) Masalassa LT centerinn tiloissa. Lisäpäivät erikseen neuvoteltavissa.

Kirkkonummen Rangers ry toivoo yhteistyöehdotuksen pikaista käsittelyä ja ilmoittaa halukkuutensa  keskustella ehdotuksesta ja kuulla kunnan toiveista seuralle.

Kunnanvaltuuston 18.12.2017 vuosille 2018 - 2021 hyväksymän kuntastrategian mukaan Kirkkonummi on 2020-luvulla Suomen halutuin asuinkunta ja yhteistyökumppani. Kuntastrategian mukaan kehitämme Kirkkonummi-brändiä ja parannamme kunnan tunnettavuutta. Laajennamme  yhteistyömahdollisuuksia kuntalaisten, kolmannen sektorin ja yritysten välillä.

Kunnanhallituksen 12.9.2018 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittämässä Kirkkonummen hyvinvointiohjelmassa vuosille 2018 - 2021 todetaan kunnan halu laajentaa yhteistyömahdollisuuksia kuntalaisten, kolmannen sektorin ja yritysten välillä kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisessa. Tällä strategiakaudella kunta pyrkii lisäämään yhteistyötä ja vuorovaikutusta yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Myös kunnanvaltuustolle esitettävässä Kirkkonummen elinvoimaohjelmassa vuosille 2018 - 2021 todetaan, että kunnan vetovoima syntyy useista tekijöistä, joista yksi on miellytävä vapaa-ajan tekeminen ja yhteisöllinen eläminen. Kirkkonummen brändin osalta elinvoimaohjelmassa todetaan, että nostamme esiin kunnassa tapahtuvia onnistumisia.

Kirkkonummen Rangers ry on tärkeä kuntalaisten monipuolisen liikuntakasvatuksen edistäjä eri ikäisten kuntalaisten keskuudessa.  Salibandyseura Kirkkonummen Rangers ry omalla toiminnallaan ja tekemällään yhteistyöehdotuksella edistää kuntastrategian, hyvinvointiohjelman ja elinvoimaohjelman päämääriä. Yhdistyksen yhteistyötarjous kunnalle on konkreettinen ja molempia osapuolia hyödyttävä ja tuo Kirkkonummea positiivisesti esille myös oman kunnan ulkopuolella.

Kunnan hallintosäännön 6 luvun 41 § kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta mukaisesti kunnanhallitus päättää kuntamarkkinoinnista ja niistä periaatteista, joilla toimialat osaltaan markkinoivat kuntaa.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunta hyväksyy salibandyseura Kirkkonummen Rangers ry:n tekemän yhteistyötarjouksen ja myöntää seuralle 6 000 euron avustuksen edustusjoukkueen toimintaan toimintakaudelle 2018 - 2019 esitetyn yhteistyötarjouksen mukaisesti.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.

Tiedoksi

Kirkkonummen Rangers ry, Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.