Vapaa-aikajaosto, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Vapaa-aikajaoston avustuksia saaneet, käynnissä olevat hankkeet

KIRDno-2018-1260

Valmistelija

  • Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköt hakevat vuosittain Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksia. Parhaillaan on menossa useampia hankkeita, joihin saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia sekä opetushallituksen avustuksia. Lisäksi avustuksia haetaan muilta tahoilta. Hankkeiden toteutus sekä niiden toiminnallinen laajuus riippuu saaduista avustuksista. Omavastuu on kaikissa hankkeissa keskimäärin n. 20-50 %.

Vapaa-aikapalveluiden hankkeet ovat listattuna liitteessä. Vapaa-aikapalveluiden meneillään oleviin, vuonna 2018 toteutuviin hankkeisiin on saatu yhteensä 150 470 euroa avustuksia ja kunnan omavastuuosuus on yhteensä 78 850 euroa.  Omavastuuosuudet on huomioitu vuoden 2018 käyttötalousosassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää merkitä meneillään olevat vapaa-aikapalveluiden hankkeet tiedoksi.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.