Vapaa-aikajaosto, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Perustelut

Vapaa-​aikajaosto päättää

1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Maanantaina 29.10.2018 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille,​ jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään keskiviikkona 31.10.2018. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä,​ pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävänä torstaina 1.11.2018 kunnan verkkosivulla ja kunnan kirjaamossa

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kerstin Grönqvist ja Patrik Lundell.

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.