Vapaa-aikajaosto, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Vapaa-aikajaosto päättää

1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Torstaina 21.12.2017 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään torstaina 21.12.2017. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävänä torstaina 28.12.2017 kunnan verkkosivulla ja kunnan kirjaamossa

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Patrik Lundell ja Tero Suominen


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.