Vapaa-aikajaosto, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Vapaa-aikajaosto päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.