Vapaa-aikajaosto, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.