Vapaa-aikajaosto, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Urheilustipendit ja huomionosoitukset vuonna 2018

KIRDno-2018-1540

Valmistelija

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan palkitsemissääntö on hyväksytty liikuntalautakunnassa 22.11.2006 § 84 ja vahvistettu kunnanhallituksen pyynnöstä 9.5.2007 § 38. Uuden palkitsemissäännön mukaisesti palkittiin menestyneitä urheilijoita ensimmäisen kerran 25.2.2008 vuoden 2007 ansioista.
 
Palkitsemissäännön mukaisesti kunta huomioi vuosittain kirkkonummelaisia parhaita urheilijoita, kuntoilijoita, valmentajia sekä muita liikuntakasvatustyössä ansioituneita henkilöitä. Vuonna 2016 liikuntalautakunta päätti lisätä palkitsemiskäytäntöön mukaan Olli Mäki -palkinnon saajan. Olli Mäki -kiertopalkinto myönnetään pitkäaikaisesta kirkkonummelaisen liikunnan ja urheilun hyväksi tehdystä työstä.

Urheilustipendeistä, huomionosoituksista ja muusta palkitsemisesta päättää vapaa-aikajaosto. Hakuaika julistetaan palkitsemisäännön mukaisesti vuosittain vuoden loppuun mennessä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2018 vuoden 2019 talousarvion. Vapaa-aikajaosto päätti 19.12.2018 osoittaa liikuntayhdistyksille jaettavista vuoden 2019 avustusmäärärahoista osuuden urheilustipendien ja huomionosoitusten myöntämiseen.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.