Vapaa-aikajaosto, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.