Vapaa-aikajaosto, kokous 16.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus (ed. dno 425/2017)

KIRDno-2017-689

Valmistelija

  • Ari Hasu, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 02.05.2017 § 4

20.4.2017 § 5

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa.

 

Ehdotus:   

Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2016 arviointikertomuksen laatimiseksi.

 

Päätös:      

Työ aloitettiin ja pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

 

Tarkastuslautakunta 26.4.2017 § 4

 

Päätös:      

Pantiin pöydälle.

 

                                          

Tarkastuslautakunta 2.5.2017 § 4

 

Päätös:     

Arviointikertomus laadittiin ja allekirjoitettiin sekä saatetaan kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä, valtuuston käyttöön syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä.

 

Kunnanvaltuusto

Esityslistan liite:

- tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää

1
merkitä vuoden 2016 arviointikertomuksen tiedokseen

2
pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä

3
että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä

Käsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ulla Seppälä esitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2016. Arviointikertomusta koskeva yleiskeskustelu pidettiin pykälän 51 yhteydessä.

Päätös

Kunnanvaltuusto:

Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liite:

Kv 14/29.5.2017, - tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

Muutoksenhakuohje

ei muutoksenhakua

 

_____

 

Vapaa-aikajaosto 16.8.2017

 

Tarkastastuslautakunnan arviointikertomus 2016 (oheismateriaalina) ei sisällä vapaa-aikajaostoa koskevia vastine-/ toimenpidepyyntöjä. Arviointikertomuksessa on todettu jaoston vastuulle kuuluvien palveluiden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuneen vuonna 2016.

 

Oheismateriaali: tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomus

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää merkitä tiedoksi vuoden 2016 arviointikertomuksen.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Talouspäällikkö Ari Hasu oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.