Vapaa-aikajaosto, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Urheilustipendit ja huomionosoitukset vuonna 2017

KIRDno-2017-1281

Valmistelija

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan palkitsemissääntö on hyväksytty liikuntalautakunnassa 22.11.2006 § 84 ja vahvistettu kunnanhallituksen pyynnöstä 9.5.2007 § 38. Uuden palkitsemissäännön mukaisesti palkittiin menestyneitä urheilijoita ensimmäisen kerran 25.2.2008 vuoden 2007 ansioista.
 
Kirkkonummen kunnan palkitsemissäännön mukaisesti kunta huomioi vuosittain parhaita urheilijoita, kuntoilijoita, valmentajia tai muita liikuntakasvatustyössä ansioituneita.

Stipendeistä ja huomionosoituksista päättää vuosittain palkitsemissäännön mukaan liikuntalautakunta. Hakuaika julistetaan vuosittain vuoden loppuun mennessä. Hallintosäännön mukaan palkitsemisesta päättää vapaa-aikajaosto.

Kunnanvaltuusto hyväksyy joulukuussa 2017 vuoden 2018 talousarvion.

Urheilustipendit ja huomionosoitukset tulee julistaa haettavaksi palkitsemissäännössä mainittuun päivämäärään 31.12. mennessä. Käytäntönä on aiemmin ollut, että valmistelun palkittavien valinnasta toteuttavat lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä liikuntatoimenjohtajan kanssa. Palkitsemistilaisuus järjestetään liikuntalautakunnan seuraavan vuoden ensimmäisen kokouksen päätöksenteon jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää:

1.
julistaa haettavaksi Kirkkonummen kunnan vuoden 2017 urheilustipendit ja huomionosoitukset 8.1.2018 mennessä

2.
tiedottaa asiasta kunnan virallisissa lehdissä sekä kirjeitse urheiluseuroille.

3.
että vapaa-aikajaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä vapaa-aikasihteerin kanssa valmistelevat esityksen palkittavista henkilöistä

Muutettu pohjaehdotus:

Keskustelun aikana puheenjohtaja Kilappa ehdotti pohjaehdotukseen lisäystä:

3.
että vapaa-aikajaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, nuorisovaltuuston varaedustaja Ville Nenonen yhdessä vapaa-aikasihteerin kanssa valmistelevat esityksen palkittavista henkilöistä

Muut jäsenet yhtyivät puheenjohtajan ehdotukseen ja muutettu pohjaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti

1.
julistaa haettavaksi Kirkkonummen kunnan vuoden 2017 urheilustipendit ja huomionosoitukset 8.1.2018 mennessä

2.
tiedottaa asiasta kunnan virallisissa lehdissä sekä kirjeitse urheiluseuroille.

3.
että vapaa-aikajaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, nuorisovaltuuston varaedustaja Ville Nenonen yhdessä vapaa-aikasihteerin kanssa valmistelevat esityksen palkittavista henkilöistä

 

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

hakijat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.