Vapaa-aikajaosto, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Vapaa-aikajaosto päättää

1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Maanantaina 20.11.2017 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään keskiviikkona 22.11.2017. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävänä torstaina 23.11.2017 kunnan verkkosivulla ja kunnan kirjaamossa

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Andersén ja Kerstin Grönqvist.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.