Vapaa-aikajaosto, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ilmoitusasiat

Perustelut

1
Pääkirjasto on suljettu muuton takia 13.11.-10.12.2017 välisenä aikana (Kirjastotoimenjohtajan päätös 27.10.2017).
Pääkirjasto muuttaa väistötiloihin rakentamisen ajaksi. Asiakastilat ovat Kirkkonummen keskustassa kahdessa eri pisteessä. Aikuisten osasto ja pienten lasten kirjasto ovat osoitteessa Tallinmäki 2, entisen Kipinän tiloissa. Lasten- ja nuortenosasto, Mesta, puolestaan muuttaa entisiin Handelsbankenin tiloihin osoitteeseen Kirkkotallintie 2. Hankinta, hallinto ja varasto muuttavat entisen Cariitin tiloihin, Munkinmäentie 9.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.