Vapaa-aikajaosto, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Asiakirjojen allekirjoittaminen ja kunnan nimenkirjoitus sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa

KIRDno-2017-1349

Valmistelija

  • Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Asiakirjojen allekirjoittaminen ja kunnan nimenkirjoitus

Toimielimen puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittavat ja varmentavat viranhaltijat, jotka toimielin on tehtävään valtuuttanut. Valtuutus voi olla yleinen tai tiettyä asiaa varten annettu ja toistaiseksi voimassa oleva tai ajallisesti rajattu (Kirkkonummen kunnan hallintosääntö 1.6.2017, § 188).

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaoston puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa sivistystoimenjohtaja ja varmentaa hallintopäällikkö tai vapaa-aikatoimen johtaja, ellei vapaa-aikajaosto ole valtuuttanut tähän toista henkilöä.

 

 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.