Vapaa-aikajaosto, kokous 13.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Vapaa-aikajaosto päättää

1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Maanantaina 18.9.2017 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään keskiviikkona 20.9.2017. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävänä torstaina 21.9.2017 kunnan verkkosivulla ja kunnan kirjaamossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Patrik Lundell ja Kimmo Dahlman.

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.