Vapaa-aikajaosto, kokous 13.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Vapaa-aikajaosto päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi