Vanhusneuvosto, kokous 25.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Vanhusneuvoston esite

KIRDno-2018-769

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vanhusneuvoston esitteen laatiminen, jossa toimintaa esitellään ja kerrotaan mikä vanhusneuvoston tehtävä on. Edellinen esite on laadittu vuonna 2011 ja tätä olisi tarkoitus päivittää. Esite liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja:

Laaditaan uusi esite.

Päätös

Vanhusneuvosto:

Päätettiin että vanhusneuvoston esite päivitetään Pekka Alasen ja Sari Suurjoki-Niemen toimesta.