Vanhusneuvosto, kokous 25.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vammaispalvelujen ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen välittäminen ja liikennöinnin järjestäminen

KIRDno-2017-1157

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi
Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan perusturvalautakunta on päättänyt 31.5.2018 § 342 sitoutua Länsi- Uudenmaan kuntien kanssa toteutettavaan yhteishankintaan koskien vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen järjestämistä. Kirkkonummen kunta on valtuuttanut Espoon kaupungin hoitamaan henkilö- ja materiaalikuljetusten hallinta- ja välityspalvelun kilpailuttamisen sekä niihin liittyvien kuljetusten kilpailuttamisen, allekirjoittamaan tarjouspyynnöt, päätökset, sopimukset ja niihin liittyvät asiakirjat sekä hoitamaan sopimusseurannan puheena olevissa vammais- sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen järjestämisessä valtakirjalla. Kilpailutus toteutetaan yhteistyössä Länsi- Uudenmaan kuntien tai kuntayhtymien eli Lohjan, Kirkkonummen, perusturvakuntayhtymä Karviaisen, Raaseporin, Kauniaisen, Hangon, Siuntion ja Inkoon kanssa. Kilpailutuksen tuloksena on yhteinen palvelumalli, jossa Espoo järjestää palvelut ja jokainen kunta vastaa omasta osastaan kuljetuskustannuksia. Kilpailutusta varten tulee päivittää periaatteet kuljetustenhankintaan. Ennen palvelun käyttöönottoa päivitetään myös vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten toimintaohjeet. Hankinnan toteuttamista on valmisteltu tätä varten perustetussa ohjausryhmässä, jossa on osallistujakuntakohtainen edustus. Asian valmistelussa on kuultu/ kuullaan vanhus- /vammaisneuvostoja sekä puheena olevien kuljetusten parissa toimivaa osallistujakuntien henkilöstöä. Kirkkonummen kunnan edustajina ohjausryhmässä ovat controller Ari Hasu ja vs sosiaalipalvelupäällikkö Tuula Malmi-Suominen. Toimintaohjeiden päivittämiseen ovat osallistuneet vanhuspalveluiden koordinaattori Sari Suurjoki ja vammaispalvelun johtava sosiaalityöntekijä Jenny Rusk. Sosiaalipalvelupäällikkö Tuula Malmi-Suominen ja vanhuspalveluiden koordinaattori Sari Suurjoki-Niemi kertovat kilpailutuksen valmistelutilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä

Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja:

Käsitellään asia kokouksessa ja laaditaan mahdollinen lausunto.

 

Päätös

Vanhusneuvosto: Merkittiin asia tiedoksi ja tutustuttiin Espoon kotisivuilla vammaisten ja vanhusten uudistuviin kuljetuksiin. Marraskuun loppuun mennessä voi ilmoittautua kehittäjäasiakasverkostoon ja osallistua nimikilpailuun osoitteessa:

https://www.espoo.fi/kuljetukset2019.

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Projektiasiantuntija Marion Ticklén tulee esittämään vanhusneuvostolle sekä vammaisneuvoston jäsenille kuljetukset 2019 hanketta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja:

Keskustelua aiheesta.

Päätös

Vanhusneuvosto:

Projektiasiantuntija Marion Ticklén toi vanhusneuvostolle sekä vammaisneuvoston jäsenille kuljetukset 2019 hanketta tiedoksi.