Vanhusneuvosto, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vanhusneuvoston esite

KIRDno-2018-769

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vanhusneuvoston esitteen laatiminen, jossa toimintaa esitellään ja kerrotaan mikä vanhusneuvoston tehtävä on. Edellinen esite on laadittu vuonna 2011 ja tätä olisi tarkoitus päivittää. Esite liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja:

Laaditaan uusi esite.

Päätös

Vanhusneuvosto:

Päätettiin että vanhusneuvoston esite päivitetään Pekka Alasen ja Sari Suurjoki-Niemen toimesta.

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vanhusneuvostolle on laadittu kaksi erilaista esitettä, joista olisi tarkoitus valita vanhusneuvoston käyttöön uusi esite.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja: Esitteet esitellään kokouksessa

Päätös

Vanhusneuvosto:

Päätettiin yksimielisesti että käytämme liitteenä olevaa esitettä. Sihteeri monistaa n. 500 kpl esitettä.