Vanhusneuvosto, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Palvelukeskuksen kuntosalin käyttö

KIRDno-2018-769

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelukeskussäätiön kuntosalille eläkeläisjärjestöt toivovat maksuttomia vuoroja eläkeläisille.

Ehdotus

Esittelijä

Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja:

Laaditaan hallintojohtajalle pyyntö eläkeläisten maksuttomista kuntosalivuoroista.

Päätös

Vanhusneuvosto:

Asian käsittelyn aikana keskusteluun nousi palvelukeskussäätiön liikuntasalin ja kuntosalin eläkäläisten maksuttomat vuorot. Päätetään esittää hallintojohtaja Anu Karkiselle pyyntö eläkeläisten maksuttomista kahden tunnin liikutasalin ja yhden tunnin kuntosalivuoroista.

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vanhusneuvosto on käsitellyt 25.2.2019 kokouksessa eläkeläisyhdistyksien käyttöön maksuttomista vuoroista kaksi tuntia liikuntasalin ja yhden tunnin kuntosalivuoroista. Päätetty esittää pyyntö hallintojohtaja Anu Karkiselle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja:

 

Hallintojohtaja Karkisen vastaus 21.3.2019: "Kunta luopui tuosta kuntosalivuorosta kunnanhallituksen päätöksellä v. 2017, jolloin Palvelukeskussopimus päätettiin uusia. Pelkkä kuntosalivuoro olisi maksanut yli 11 000 euroa per vuosi, ja siihen ei katsottu olevan mahdollisuuksia." 

Merkitään asia tiedoksi.

 

 

Päätös

Vanhusneuvosto:

Keskustelimme aiheesta ja sovimme että keskustelu jatkuu 15.4.2019 yhteistapaamisessa järjestöjen ja Lasse Männikön kanssa.