Vanhusneuvosto, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Muut esille tulevat asiat

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

1. Terveiset uudenmaan vanhusneuvostojen tapaamisesta 7.3.2019. Tässä oikeastaan yhteenvetona Pirkko Excellin terveiset tapaamisen jälkeen:

”Maakunnalliselle vanhusneuvostolle nähtiin selkeä tarve, mutta ajankohta sen perustamiselle on vasta sitten, kun maakunnassa on hallintorakenteet ja vaikuttamiselle tosiasialliset mahdollisuudet. Kehittämisyhteistyötä ja kuntien vanhusneuvostojen työskentelyn kehittämistä kyllä tarvitaan jatkossakin. Kokouksessa todettiin myös, että Uudellamaalla on alueellista yhteistyötä Itä-Uusimaalla, Länsi-Uusimaalla, Keski-uusimaalla ja pääkaupunkiseudulla

2. 15.4.2019 järjestetään eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sekä vanhusneuvoston jäsenien yhteistapaaminen. Kutsu lähetty 22.3.2019.

3. Keskustelua vammaispalvelujen ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheejohtaja:

1-3 Merkitään tiedoksi

Päätös

1. Maakunnallisen vanhusneuvoston perustaminen ei ole ajankohtaista.

2. Keskustelua 15.4.2019 tapaamisen agendasta. Lisättäviä aiheita on:

- vanhusneuvoston yhteistyö kuntaan päin?

- Eläkeläisjärjestöjen yhteinen mölkkykisa kesällä 2019 Kuusalan kentällä.

- Vammaispalvelun- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset

3. Päätettiin että sihteeri lähettää eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille 26.2.2019 päivitetyt toimintaohjeet kuljetuksista.

4. Kuntatekniikan toimialan edustaja on nimennyt kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkisen 31.5.2021 asti vanhusneuvoston kuntatekniikan toimialan edustajaksi.