Vanhusneuvosto, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinta

KIRDno-2019-19

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Espoon kaupungilla, Kauniaisten kaupungilla, Kirkkonummen kunnalla ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisella on voimassa oleva puitesopimus yksityisten palveluntuottajien kanssa tehostetun palveluasumisen hankinnasta ikääntyneille. Sopimukset ovat voimassa 31.12.2019 saakka.

Ikäihmisten tulosalueen vastuuhenkilö Gun-Lis Wollsten tulee esittelemään hankinnan periaatteita:

 

1. Asiakkaalla on mahdollisuuksia tehdä nykyistä enemmän palveluntuottajaa koskevia valintoja tuloista ja varallisuudesta riippumatta.

2. Tilaava kunta määrittää vähimmäisvaatimukset palvelun sisällölle ja laadulle sekä maksaa palveluntuottajille samasta palvelusta samansuuruisen korvauksen.

3. Palveluntuottajat kilpailevat palvelujen laadulla ja hyvällä asiakaskokemuksella.

4. Tiedot palveluntuottajien laadusta ja asiakaskokemuksista ovat helposti saatavilla ja vertailtavissa.

5. Palvelua hankitaan suomeksi ja ruotsiksi.

6. Hankintatapana käytetään toistaiseksi voimassa olevaa ilmoittautumismenettelyä, jossa kaikki tilaavan kunnan asettamat ehdot täyttävät palveluntuottajat hyväksytään.

7. Asiakas maksaa asiakasmaksun kunnalle ja vuokran palveluntuottajalle.

8. Uusi hankintamalli varmistaa, että kustannuskehitys pysyy tilaavan kunnan hallinnassa.

9. Hankinta valmistellaan yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Tavoitteena on, että näissä kunnissa on jatkossa yhtenevä palvelukonsepti sekä hankintamenettely. Jokainen kunta tekee itsenäisesti hankintaa koskevat päätökset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Vanhusneuvosto: Hyväksyttiin hankinnan periaatteet.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.