Vanhusneuvosto, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Muut esille tulevat asiat

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

1. Hoivakodin kannustinmalli 2018-raadin tilaisuus on perjantaina 1.2.2019 klo 13-15 Espoon valtuustotalossa, johon toivotaan jäseniä kumppanikuntien vanhusneuvostosta ja virkamiehiä. Raati valitsee parhaan käytänteen, joka on lähetetty Hoivakodin kannustinmallin 2018 palkintokilpailuun.

2. Toimintaohjetyöpajassa 23.1.2019 klo 17-19, käsitellään viimeisimpiä uutisia Kuljetukset 2019 projektista ja käydään läpi kehittäjäasiakaskyselyn tuloksia. Vanhusneuvoston puheenjohtaja Jukka Tammi osallistuu.

3. Sovitaan eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, sekä vanhusneuvoston jäsenien yhteistapaaminen keväälle 4/2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja:

1. Valitaan edustajat tilaisuuteen

2. Merkitään tiedoksi

3. Merkitään tiedoksi

Päätös

Vanhusneuvosto:

1. Soviittiin että varapuheenjohtaja Kaj Sjöblom ja sihteeri Sari Suurjoki-Niemi osallistuvat hoivakodin kannustinmalli 2018 raadin tilaisuuteen.

2. Puheenjohtaja Jukka Tammi osallistuu.

3. Sovittiin, että yhteistapaaminen pidetään maanantaina 15.4.2019 klo 10-12 kunnantalolla kokoushuone Ervastissa.

4. Varapuheenjohtaja Kaj Sjöblom ehdotti, että vanhusneuvosto tekee aloitteen jakaa ikäihmisille liukuesteitä jalkineisiin.

5. Sovittiin, että mahdolliseen Uudenmaan maakuntien vanhusneuvostojen järjestäytymiskokoukseen 4.2.2019 osallistuisi jäsen Pekka Alanen ja sihteeri Sari Suurjoki-Niemi.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.